Zasiłek chorobowy – zmiana przepisów

 2 minuty

zywienie-choroby-neurodegeneracyjne2

Dotychczas do podstawy wymiaru zasiłku (decydującej o wysokości samego zasiłku chorobowego) nie wliczało się tych składników wynagrodzenia, co do których układ zbiorowy pracy albo przepisy o wynagradzaniu nie zawierały postanowień w kwestii ich zmniejszenia w okresie pobierania zasiłku. Tym samym prowadziło to do zaniżenia wypłacanego zasiłku w stosunku do pobieranego wynagrodzenia oraz zaburzało równowagę pomiędzy wymiarem pracowniczych składek na ubezpieczenie chorobowe a wysokością wypłacanego zasiłku. Wysokość zasiłku była zatem uzależniona od woli pracodawcy, wyrażonej w regulaminie wynagradzania. Obecnie pracownik za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym zachowuje prawo do 80 proc. Wynagrodzenia. Prawo do zasiłku chorobowego finansowanego z FUS pracownik ma począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym a zasiłek przysługuje mu nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni. Tytułem składki na ubezpieczenie chorobowe pracownik uiszcza 2,45 proc. tych składników wynagrodzenia, które z pewnością nie zostaną mu wypłacone w okresie pobierania zasiłku, co wynika albo wprost z układów zbiorowych pracy czy przepisów o wynagradzaniu, albo też z przemilczenia tej kwestii w tych aktach.