Zalecenia MZ dotyczące opieki nad uczniem przewlekle chorym w szkole

 2 minuty

dzieci-przewlekle-chore-szkola-mz

Resort zdrowia opublikował zalecenia dotyczące sprawowanie opieki nad uczniem przewlekle chorym w szkole – informuje Medexpress.pl. Szczegółowe wytyczne odnoszą się do anafilaksji, astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry i pokrzywki.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia

  1. Opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub z niepełnosprawnością w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
  2. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub z niepełnosprawnością w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły.
  3. Współpraca, o której mowa w ust. 2, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu w szkole.
  4. W celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz stosowania adekwatnych do rozwoju psychoruchowego sposobów postępowania, rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym ucznia.
  5. Podawanie leków podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica.

Szczegółowe wytyczne określa obwieszczenie MZ opublikowane w Dzienniku Ustaw.

źródło: Medexpress.pl