Wystawianie i realizacja recept dla pacjentów spoza UE

 2 minuty

recepty-ukraina

O prawie do świadczeń zdrowotnych dla obcokrajowca spoza UE, w tym dla obywateli Ukrainy, zawsze decyduje osoba wystawiająca receptę na podstawie przedstawionych przez pacjenta dokumentów i/lub weryfikacji w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Specustawa – co zapewnia w Polsce obywatelom Ukrainy?

12 marca br. weszła w życie tzw. ustawa specjalna (specustawa) przyznająca prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne dla osób z Ukrainy. Recepty refundowane są oznaczone z kodem „IN” (pacjent inny niż ubezpieczony). Identyfikatorem pacjenta w systemie jest numer dokumentu ze zdjęciem lub nadany w Polsce numer PESEL.

Pacjenci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r., posiadają prawo do świadczeń na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone, co oznacza, że mogą otrzymać leki dostępne na receptę ze zniżką na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

Taka możliwość dotyczy:

  • obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy;
  • osoby nieposiadającej obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywateli Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy;
  • obywatela Ukrainy z Kartą Polaka i członków jego najbliższej rodziny;
  • dziecka obywatela Ukrainy urodzonego w Polsce, matka należy do pkt. 1 i 2.
  • Uprawnienie obowiązuje 18 miesięcy i jest liczone od 24.02.2022 r.

Co z receptami wystawionymi w Ukrainie?

Recepty wystawione w Ukrainie realizowane są w Polsce z pełną odpłatnością. W celu kontynuacji leczenia produktami leczniczymi, które dostępne są w Ukrainie bez recepty, zalecamy konsultację lekarską, podczas której lekarz zdecyduje o zasadności otrzymania odpowiedniego leku dostępnego w Polsce na receptę.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, zachęcamy do kontaktu z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590. Infolinia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Więcej informacji – również w ukraińskiej wersji językowej, znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl