Wysokie temperatury a warunki przechowywania leków

 2 minuty

W czasie upałów w sposób szczególny trzeba zwracać uwagę na warunki przechowywania produktów leczniczych termolabilnych, m.in. insulin, szczepionek, część leków w spray’u, antybiotyków, pasków diagnostycznych – przypomina Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach, o czym donosi Rynekaptek.pl.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach przypomniał o zasadach przechowywania leków w okresie letnim w aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego. Warunki w zakresie temperatury i wilgotności powinny odpowiadać warunkom określonym przez producentów lub zawartym w Farmakopei Polskiej.

WIF w Kielcach przypomina też o obowiązku dokładnej weryfikacji w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przedmiotem dostawy. Ponadto wspomina o konieczności monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz rejestrowaniu odczytów na każdej zmianie roboczej.

W przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej, kierownik placówki ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych termolabilnych. W sposób szczególny należy zwracać uwagę na warunki przechowywania produktów leczniczych termolabilnych m.in. insulin, szczepionek, część leków w spray’u, antybiotyków, pasków diagnostycznych – w czasie ich wydawania z apteki farmaceuci powinni informować pacjentów o właściwym przechowywaniu i transporcie oraz wydawać ww. produkty lecznicze w opakowaniach termoizolacyjnych.

Ważne jest również przekazanie pacjentowi informacji, gdy przyjmowany przez niego lek może powodować fototoksyczne lub fotoalergiczne reakcje skórne, aby mógł zabezpieczyć skórę przez ekspozycją na promienie słoneczne.

źródło: Rynekaptek.pl