Wynaleziono pierwszą działającą szczepionkę na AIDS

 1 minuta

Szczepionka została stworzona z połączenia starszej i nieskutecznej szczepionki przeciw HIV oraz szczepionki przeciwko ptasiej ospie (ospodyfterii). W największych od 2003 r. testach wzięło udział ponad 16 tys. wolontariuszy z Tajlandii. Wszyscy byli heteroseksualni, między 18. a 30. r.ż. i należeli do grup „szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia HIV”. Co pół roku byli badani. Ci, którzy okazali się być nosicielami, byli za darmo poddawani terapii. Wśród 8197 wolontariuszy, którym zaaplikowano eksperymentalną szczepionkę, HIV zakaziło się 51 osób. A w grupie kontrolnej – 74. Różnica wynosi właśnie 31,2 proc.