„Wymagaj Jakości” – zgłoś swój szpital do programu

 3 minuty

szpital-lekarze

Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości prowadzi projekt ,,Wymagaj Jakości”. Celem inicjatywy jest poprawa standardów opieki medycznej w Polsce i promowanie placówek, które stawiają na wysoką jakość świadczeń medycznych. Od dziś do programu można zgłaszać szpitale poprzez formularz rejestracyjny.

Z korzyścią dla pacjentów

W ramach projektu przyznawane są szpitalom specjalne wyróżnienia, potwierdzające spełnianie określonych kryteriów jakości świadczonych usług. Dzięki temu pacjenci mogą łatwiej podjąć decyzję o wyborze miejsca leczenia, mając pewność, że wybrana przez nich placówka oferuje usługi na najwyższym poziomie.

Zainicjowany przez Rzecznika Praw Pacjenta – Bartłomieja Chmielowca i Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – Agnieszkę Pietraszewską-Machetę projekt „Wymagaj Jakości” to wiele korzyści dla pacjentów:

  • świadomy wybór – pacjenci mogą wybierać placówki, które zostały wyróżnione za jakość, co daje przekonanie, że otrzymają wysokiej jakości usługi medyczne;
  • poprawa standardów – placówki medyczne są motywowane do podnoszenia jakości świadczonych usług, co prowadzić będzie do ogólnej poprawy jakości usług medycznych w całym kraju;
  • promocja najlepszych praktyk – dzięki wyróżnieniom pacjenci mają dostęp do informacji o placówkach, które stosują najlepsze praktyki w opiece zdrowotnej.

Z korzyścią dla szpitali

,,Wymagaj Jakości” to także korzyści dla szpitali. Udział w inicjatywie sprzyja uzyskaniu prestiżowych wyróżnień, które są dowodem ich zaangażowania w świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dla szpitali to także:

  • poprawa reputacji – wyróżnienie w projekcie „Wymagaj Jakości” zwiększa prestiż placówki i buduje zaufanie pacjentów;
  • rozwój i doskonalenie – udział w projekcie motywuje do ciągłego doskonalenia procedur i standardów opieki;
  • zwiększenie konkurencyjności -wyróżnione placówki zyskują przewagę konkurencyjną na rynku usług medycznych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod poniższymi linkami:

Opis kampanii: https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wymagaj-jakosci-cmj/

FAQ (pytania i odpowiedzi): https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wymagaj-jakosci-cmj/wymagaj-jakosci-zglos-szpital-do-programu/

Formularz zgłoszeniowy: https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wymagaj-jakosci-cmj/wymagaj-jakosci-zglos-szpital-do-programu-2/

Strona Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/wymagaj-jakosci—rzecznik-praw-pacjenta-i-centrum-monitorowania-jakosci-wspolnie-dla-pacjentow

źródło: Cmj.gov.pl