Wrześniowa lista refundacyjna już opublikowana

 4 minuty

blistry z tabletkami

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 września br. – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Co nowego znalazło się we wrześniowym wykazie?

Chodzi o Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia obowiązujący od września 2021 r. wykaz zawiera następujące zmiany:

 • w związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu leków refundowanych zostanie dodanych 75 nowych produktów bądź wskazań,
 • dla 103 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 214,10 zł),
 • dla 20 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,32 zł do 1 512,00 zł),
 • dla 150 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,03 zł),
 • dla 374 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 683,05 zł),
 • dla 209 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 742,62 zł),
 • dla 149 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 12,75 zł).

Nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych i chemioterapii

 • niwolumab + ipilimumab – LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10 C43), we wskazaniu: I linia leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych uwzględniająca usunięcie restrykcji dotyczącej oznaczenia poziomu PDL;
 • tisagenlecleucelum – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0), we wskazaniu: terapia pacjentów w wieku do 25 lat z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B (pierwsza refundowana terapia CAR-T);
 • cysteamina – LECZENIE CHORYCH NA WCZESNODZIECIĘCĄ POSTAĆ CYSTYNOZY NEFROPATYCZNEJ (ICD-10 E 72.0), we wskazaniu: choroba ultrarzadka;
 • ranibizumab – LECZENIE CHORYCH NA CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI (DME) (ICD-10 H 36.0), we wskazaniu: II linia leczenia – kolejna opcja terapeutyczna w programie leczenia cukrzycowego obrzęku plamki obok refundowanego już w II linii afliberceptu;
 • lanadelumab – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU (ICD-10: D 84.1), we wskazaniu: terapia pacjentów w ramach profilaktyki nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (typu I lub II) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych (choroba ultrarzadka);
 • trientyna – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONA (ICD-10: E83.0), we wskazaniu: terapia choroby Wilsona po stwierdzonej nietolerancji leczenia D-penicylaminą i siarczanem cynku u pacjentów powyżej 5 roku życia (choroba ultrarzadka).

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii
LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25) – w części dotyczącej hipercholesterolemii rodzinnej zmiana kryteriów kwalifikacji polegająca na obniżeniu progu stężenia cholesterolu LDL do 100 mg/dl oraz skrócenie wymaganego czasu leczenia statyną do 3 miesięcy (w tym 1 miesiąc łącznie z ezetymibem).

Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej
Resort zdrowia informuje także o nowych wskazaniach w refundacji aptecznej dla substancji: rupatadyna, dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, budezonid, insulina degludec.

Ciąża +
Nowa lista leków refundowanych przewiduje także zmiany w programie Ciąża+. Zgodnie z obwieszczeniem, kobiety w ciąży otrzymają dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw grypie substancją Vaccinum influenzae.

źródło: Politykazdrowotna.com / Gov.pl