Większe wydatki na leczenie diabetyków

 1 minuta

Twardowski przypomina, że na listę leków refundowanych wprowadzone zostały nowe leki dla diabetyków oraz wyższy limit na paski testowe do oznaczania poziomu glikemii, by pacjenci mogli sami kontrolować poziom cukru. W kwestii analogów insulin długo działających stwierdził, że resort zdrowia nie może umieścić ich w programach terapeutycznych NFZ, gdyż aktualnie Polski na to nie stać. Insulina w takim programie musiałaby być całkowicie bezpłatna, gdyż pacjent biorący udział w programie nie może dopłacać do leczenia zgodnie z obowiązującą ustawą.