Więcej leków innowacyjnych na nowej liście refundacyjnej

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, projekt nowej listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 marca 2014 r., w części aptecznej zawiera 84 nowe produkty. Jednak tylko 9 z dodanych do listy refundacyjnej leków to preparaty innowacyjne, które dotychczas nie były refundowane we wskazaniach, w których zostały uwzględnione w projekcie listy, lub też były refundowane w ramach chemioterapii niestandardowej.

„Dobrą wiadomością dla wszystkich pacjentów jest z pewnością zwiększenie dostępności leczenia poprzez rozszerzenie wskazań dotyczące leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii” – komentuje Infarma.

Na marcowej liście szczególnie zauważalne są korzystne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Pojawiły się nowe leki innowacyjne stosowane w leczeniu m.in. czerniaka, raka nerki, raka żołądka czy mięsaków tkanek miękkich. Rozszerzono także wskazania dla innowacyjnych substancji w terapii zaawansowanego raka jajnika i niedrobnokomórkowego raka płuca. Refundowany będzie także lek dla pacjentów z neutropenią leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych.

Poza lekami stosowanymi w chorobach nowotworowych na nowej liście refundacyjnej znalazły się m.in. innowacyjne leki stosowane m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.

„Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z zadowoleniem obserwuje pojawienie się w projekcie listy refundacyjnej nowych leków innowacyjnych. Z pewnością są to zmiany, na które od dawna czekają polscy pacjenci. Zmiany te, choć pozytywne i bardzo potrzebne, wciąż są jednak nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb polskich pacjentów” – głosi oświadczenie Związku.

„Analizując listy refundacyjne należy pamiętać, że dostęp do nowoczesnego leczenia jest limitowany poprzez ograniczanie wskazań do jego stosowania, które często są zbyt rygorystyczne. Dlatego też rozszerzenie wskazań do stosowania kilku leków innowacyjnych w marcowej liście refundacyjnej z pewnością należy uznać za pozytywną, bardzo potrzebną zmianę” – dodaje Infarma.

źródło: Infarma