Więcej lekarzy może zlecić badanie w kierunku koronawirusa

 1 minuta

test na koronawirusa w dloni lekarki

źródło: Rynekaptek.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie zostało 19 listopada opublikowane w Dzienniku Ustaw. Weszło w życie dzień później.

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Umożliwia ono lekarzom i felczerom, którzy udzielą świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarzom i felczerom, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – skierowanie pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Przedstawiając projekt rozporządzenia, resort zdrowia uzasadniał, że zmiana ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń i przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.