WHO aktualizacje wykaz kluczowych dla pacjentów terapii

 4 minuty

roznokolorowe tabletki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje kluczowe terapie stosowane w leczeniu i profilaktyce dzieci i dorosłych w swojej publikacji zatytułowanej „Model Lists of Essential Medicines and Essential Medicines for Children”. Szczególny nacisk w aktualizowanej liście WHO stawia na leczenie cukrzycy i nowotworów – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

To już 22 wersja wykazu obejmującego kluczowe dla dorosłych terapie oraz 8 edycja listy obejmująca terapię stosowane u dzieci. Listy aktualizowane są co dwa lata. Jak wskazuje WHO, wykaz podstawowych terapii ma na celu identyfikację leków, które zapewniają największe korzyści zdrowotne i które powinny być dostępne i przystępne dla wszystkich.

Zaktualizowane wykazy leków podstawowych obejmują 20 nowych leków dla dorosłych i 17 dla dzieci oraz określają nowe zastosowania dla 28 już wcześniej ujętych w wykazie leków.

Komitet Ekspertów WHO ds. Doboru i Stosowania Podstawowych Terapii uznał w najnowszych listach, że szczególnie ważny dla pacjentów na całym świecie powinien być dostęp do 479 leków dla dorosłych i 350 dla dzieci.

Jakie zmiany na liście?

Komitet w aktualizowanych wykazach, jako szczególnie istotne wskazał na potrzebę dostępu do leczenia nowotworów i cukrzycy. Jak zauważyli eksperci, mimo że od początku publikacji listy 1977 r. w wykazie znajduje się insulina, to jej produkcja „jest skoncentrowana w niewielkiej liczbie zakładów produkcyjnych, a trzech producentów kontroluje większość światowego rynku”. Ponadto „brak konkurencji skutkuje wysokimi cenami, które są zaporowe dla wielu ludzi i systemów opieki zdrowotnej.”

Dlatego też na liście dokonano zmiany dla długo działających analogów insuliny (insulina degludec, detemir i glargine) oraz ich leków biopodobnych wraz z insuliną ludzką, co „ma na celu zwiększenie dostępu do leczenia cukrzycy poprzez poszerzenie możliwości leczenia”. Umieszczenie na liście oznacza, że biopodobne analogi insuliny mogą kwalifikować się do programu wstępnej kwalifikacji WHO, co może poskutkować zwiększeniem konkurencji na rynku i obniżki cen wspomnianych terapii.

Na liście znajdują się również inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego-2 (SGLT2) empagliflozynę, kanagliflozynę i dapagliflozynę jako terapię drugiego rzutu u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Wykazano, że te leki podawane doustnie oferują szereg korzyści, w tym mniejsze ryzyko zgonu, niewydolności nerek i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Inhibitory SGLT2 są dalej objęte patentem a w efekcie tego kosztowne. WHO podkreśla, że poprzez umieszczenie tej terapii na liście, chce promować szerszy dostęp do umów licencyjnych, aby umożliwić wytwarzanie i dostarczanie leków generycznych w szerszym zakresie do krajów o niskim i średnim dochodzie.

Do wykazu kluczowych terapii dodano również cztery nowe leki stosowane w leczeniu raka:

  • enzalutamid – jako alternatywa dla abirateronu, w raku prostaty;
  • ewerolimus – gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy (SEGA),rodzaj guza mózgu u dzieci;
  • ibrutinib – lek celowany w przewlekłej białaczce limfocytowej;
  • rasburykaza – w zespole rozpadu guza.

Rozszerzono także wskazanie dla stosowania imatynibu o celowane leczenie białaczki. Dodano również nowe wskazania dotyczące raka u dzieci dla 16 już wymienionych leków, w tym dla glejaka o niskim stopniu złośliwości. Na liście znalazły się także terapie wspomagające zaprzestanie palenia. W wykazie ujęto dwa leki nie zawierające nikotyny – bupropion i wareniklina.

W obszarze chorób zakaźnych nowe leki obejmują: cefiderokol, antybiotyk z grupy „rezerwowej” skuteczny przeciwko bakteriom wielolekoopornym, leki przeciwgrzybicze na echinokandynę w przypadku ciężkich infekcji grzybiczych oraz przeciwciała monoklonalne w zapobieganiu wściekliźnie.

Zaktualizowane wykazy zawierają również nowe formuły leków na powszechne infekcje bakteryjne, wirusowe zapalenie wątroby typu C, HIV i gruźlicę, aby lepiej spełniać potrzeby w zakresie dawkowania i podawania zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dodatkowo 81 antybiotyków zostało sklasyfikowanych jako „Access, Watch or Reserve” w ramach AWare, narzędzia wspierającego zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi i nadzór nad stosowaniem antybiotyków na całym świecie.

Zaktualizowane wykazy oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com