Wdrożenie wersji 1.16 systemu ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym

 2 minuty

farmaceutka pisze na komputerze

źródło: Csioz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Co obejmuje lista zmian w wersji 1.16?

 • poprawiono obsługę błędów usługi getStatus – dodano opisy błędów wywołania usługi;
 • dodano usługę getStan umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL;
 • usprawniono obsługę błędu KM1 – komunikat będzie widoczny na koncie podmiotu, jeśli identyfikatory podmiotu i identyfikatory MPD będą poprawne;
 • przeniesiono informację o wersji systemu na górną belkę. Wersja będzie widoczna na każdym ekranie;
 • skrócono opisy niektórych transakcji;
 • wprowadzono zmianę w regule TROS49. Regułę podzielono na 2 reguły:TROS51: „Data korygowanej transakcji nie może być datą przyszłą”;
 • TROS49: „Data korekty musi być późniejsza niż data transakcji korygowanej”;
 • dodano regułę KM7: „Przekroczono termin 7 dni na korektę komunikatu”;
 • dodano regułę TROS52 odrzucającą komunikaty z transakcjami sprzed 19 marca 2019 r.;
 • prowadzono, w ramach TROS9 i TROS11, wymagalność podawania nazwy i adresu podmiotu odpowiedzialnego, gdy ten jest kontrahentem;
 • wprowadzono zmiany w zakresie działania reguł TROSPOZ71 i TROSPOZ75. Reguły te będą obowiązywać w przypadku każdej z transakcji OS z wyjątkiem IR- gdy ta ustawia wszystkie stany na 0:

– TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.

– TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.

 • zmieniono opis reguły TROSPOZ44 na: „Nie podano informacji o stanach magazynowych, która jest wymagana dla podanego rodzaju transakcji”.