W szpitalach realizowane będą usługi farmacji klinicznej

 3 minuty

szpital

Niebawem w polskich szpitalach wystartuje projekt obejmujący realizację usług farmacji klinicznej – informuje „Puls Farmacji”. Farmaceuci będą wspierali personel medyczny poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem hospitalizowanym, a wszystkie czynności będą dokładnie dokumentowane w celu określenia potencjalnych korzyści tego rozwiązania.

Świadczenie usług farmacji klinicznej

Projekt pt.: „Zintegrowane zarządzanie farmakoterapią – badanie randomizowane oceniające kompleksowe świadczenie usług farmacji klinicznej wobec pacjentów hospitalizowanych w polskim systemie ochrony zdrowia” został przygotowany przez mgr farm. Kamilę Urbańczyk oraz prof. dr hab. Annę Wiela-Hojeńską reprezentujące Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z ośrodkiem Medicines Optimisation Innovation Centre w Irlandii Północnej i specjalistami Institute for Healthcare Improvement założonego w Stanach Zjednoczonych, ale działającego na całym świecie.

Wrocławski szpital prekursorem w Polsce

Pierwsze prace koncepcyjnie rozpoczęły się już w 2019 r. Podstawą projektu są nie tylko dane i wieloletnie doświadczenia z innych krajów realizujących tego typu współpracę interdyscyplinarną, ale także sześcioletnie doświadczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, który wdrożył już podobne rozwiązanie do codziennej praktyki.

„W celu rzetelnego przygotowania do realizacji ogólnopolskiego projektu przeprowadziliśmy pilotaż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w którym dzięki wsparciu dyrektora prof. Wojciecha Witkiewicza, pracuję jako farmaceuta kliniczny już od 2017 r. Pierwsze wyniki naszych badań, będących przedmiotem mojej pracy doktorskiej, przedstawiłam podczas Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej. Pokazują one m.in. wpływ usług farmacji klinicznej na istotne ograniczenie ponownych hospitalizacji, potencjalne skrócenie czasu hospitalizacji o dwa dni, poprawę jakości farmakoterapii, satysfakcję pacjentów z opieki oraz redukcję kosztów leczenia. To ważny znak, że powinniśmy zacząć implementować tego typu rozwiązania na szerszą skalę” – mówi mgr farm. Kamila Urbańczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej.

Teraz czas na poparcie MZ

Dyrektorzy kilkunastu szpitali na terenie całego kraju wyrazili już zgodę na udział w badaniu. Zatrudnieni tam farmaceuci kliniczni oraz osoby będące w trakcie specjalizacji wkrótce rozpoczną kompleksowe szkolenie w celu jednolitej realizacji usług farmacji klinicznej.

„Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa uzyska poparcie Ministerstwa Zdrowia i innych kluczowych instytucji ze względu na swój nadrzędny cel, jakim jest wsparcie pacjenta w procesie leczenia. Jest ona również kontynuacją wcześniej podjętych prac, dzięki którym powstał raport „Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych”, a także wsparciem akcji Światowej Organizacji Zdrowia pod tytułem „Medication without harm” – mówi prof. Anna Wiela-Hojeńska, konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej.

źródło: Puls Farmacji