W sierpniu br. rynek apteczny odnotował wzrosty sprzedaży

 3 minuty

zapotrzebowanie-z-przychodni

Rynek apteczny w sierpniu 2022 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3,6 mld zł. Jest to o 456,3 mln zł (+14,4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie roku 2021 – wynika z szacunków analityków PEX PharmaSequence, na które powołuje się Politykazdrowotna.com. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się z kolei o 76.6 mln zł (+2,2 proc.). Obrót statystycznej apteki w sierpniu wyniósł 279,5 tys. zł i był wyższy w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 16,9 proc.

Sprzedaż apteczna w sierpniu 2022 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,1 mld zł i wzrosła o 83,2 mln zł (+8,4 proc.). Sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 941,5 mln zł i wzrosła o 142,6 mln zł (+17,9 proc.). Sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,6 mld zł i wzrosła o 222,4 mln zł (+16,5 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się również we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 1,5 mln zł (+0,1 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 18,3 mln zł (+2 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 57,7 mln zł (+3,8 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 25,9 zł i wzrosła o 0,5 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 7,9 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30,6 zł (wzrost o 3,2 proc. vs sierpień 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34,4 zł (wzrost o 10,9 proc. vs sierpień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20,4 zł (wzrost o 9,3 proc. vs sierpień 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,6 proc. i była wyższa o 1, 9 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 3 proc.

Refundacja leków w sierpniu br.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 821 mln zł, tj. o 9,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 22,7 proc. i był niższy o 0,4 punktu procentowego. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1 punkt procentowy. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

źródło: Politykazdrowotna.com