Ustawa o niektórych zawodach medycznych – zmiany dla techników i farmaceutów

 3 minuty

kodeina-technik-leki-robione z fenobarbitalem

Podpisana przez Prezydenta ustawa zawiera w sobie ważne regulacje dotyczące techników farmaceutycznych oraz farmaceutów – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl. W przypadku tych drugich zmienią się zasady organizacji kursów kwalifikacyjnych, które pozwolą im świadczyć nowe usługi opieki farmaceutycznej w aptekach.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Prezydent podpisał 1 września ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona zasady i warunki wykonywania m.in. zawodu technika farmaceutycznego. Ponadto zawiera także zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące 15 zawodów medycznych dotychczas nieuregulowanych ustawowo. Wśród nich znajduje się także technik farmaceutyczny. W ustawie uregulowano zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących ten zawód.

Załącznik do ustawy szczegółowo określa wymagane dla określonych zawodów medycznych:

  • wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego.

Ponadto ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym.

Gotowe trzy kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

Ustawa o niektórych zawodach medycznych zawiera także zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty. Zmiany te dotyczą zasad organizacji kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, które mają im pozwolić na świadczenie w aptekach nowych usług. We wrześniu 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Dokument miał umożliwić opracowanie programu kursów, dzięki którym farmaceuci mogliby nabywać uprawnienia do świadczenia nowych usług. Rozporządzenie wskazuje na trzy kursy kwalifikacyjne.

Dwa z nich przygotują farmaceutów do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych i szczepień przeciwko COVID-19 oraz grypie. Trzeci natomiast do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych, takich jak:

1) pomiar:

  • ciśnienia krwi,
  • tętna,
  • pulsu oraz saturacji krwi,
  • masy ciała,
  • wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR).

2) wykonanie:

  • testu stężenia glukozy we krwi,
  • kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
  • szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z Grupy A, Helicobacter – testu z krwi.

Za merytorykę kursów odpowiadają także farmaceuci

Ustawa o niektórych zawodach medycznych likwiduje ostatnią przeszkodę, która stała na drodze do organizacji kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Wkrótce kursy te będą mogły ruszyć.

Za przygotowanie programu od strony merytorycznej odpowiada zespół, w skład którego wchodzą m.in. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Program zostanie przedstawiony CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) do akceptacji, a następnie przedłożony Ministrowi Zdrowia do podpisu.

źródło: Pulsmedycyny.pl