Urząd rejestracji produktów leczniczych ma mieć nowy statut

 2 minuty

nowy-prezes-nra2

Statut Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma zostać zmieniony. Projekt w tej sprawie trafił w piątek do konsultacji publicznych.

Cel zmian

Głównym celem zmian – jak napisano w uzasadnieniu – jest dostosowanie struktury organizacyjnej urzędu do potrzeb i wyzwań stojących przed ta jednostką, które wymagają przekształcenia pionu obsługowego i pionu prezesa.

  • W projekcie zaproponowano utworzenie Biura Prezesa zamiast istniejącego Gabinetu Prezesa.
  • „Modyfikacja ta jest dostosowaniem charakteru tej komórki organizacyjnej do zbliżonych struktur organizacyjnych funkcjonujących zarówno w samym Ministerstwie Zdrowia, jak i w jednostkach nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia – Głównym Inspektoracie Sanitarnym i Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym” – głosi uzasadnienie.
  • Ponadto planowana jest zmiana statusu Wydziału Organizacji Wyjazdów Zagranicznych i Wydziału Współpracy Międzynarodowej znajdujących się obecnie w strukturze Gabinetu Prezesa.
  • W projekcie zaproponowano utworzenie Departamentu Współpracy Międzynarodowej, w którym będą te dwie komórki organizacyjne. Planuje się też np. utworzenie Biura Organizacji i Jakości poprzez wydzielenie obszaru zarządzania jakością i kontroli zarządczej oraz organizacji i regulacji wewnętrznych z Biura Dyrektora Generalnego. (PAP)

źródło: PAP