Unia Europejska zatwierdziła wydatki na zdrowie w 2023 r.

 4 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Na swój program zdrowotny Unia Europejska przeznaczy 735,8 mln euro. Komisja Europejska przyjęła w tym tygodniu program prac EU4Health na 2023 r. – informuje Politykazdrowotna.com.

Budżet UE na zdrowie

Przyjęty plan prac umożliwi realizację priorytetowych działań związanych z dalszym rozwojem europejskiej unii zdrowia – wskazuje europejski Departament ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Działania, które będą finansowane w przyszłym roku z budżetu UE, to inwestycje związane m.in. z wzmacnianiem odporności Unii na transgraniczne zagrożenia zdrowotne oraz cyfryzacje zdrowotnych danych. Wśród zadań priorytetowych, przewidziane również budżet dla realizacji europejskiej strategii farmaceutycznej czy europejskiego planu walki z rakiem, a także na finansowanie europejskich sieci referencyjnych oraz działania na rzecz zdrowia psychicznego.

Czym jest unijny program zdrowotny EU4 Health?

To odpowiedź Unii Europejskiej na wyzwania, z którymi musiały zmierzyć się kraje członkowskie przy wybuchu pandemii COVID-19. Przypomnijmy, że w ramach nowego programu zdrowotnego przewidziano wydatkowanie środków na poziomie 5,3 mld euro w latach 2021-2027.

Głównym celem, jaki przyświecał KE w jego stworzeniu była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowanie na ewentualność kolejnych, niespodziewanych kryzysów zdrowotnych. Jakie działania mogą być finansowane w ramach EU4Health? KE przewiduje trzy główne obszary, które będą mogły otrzymać wsparcie:

 1. zwalczanie transgranicznych zagrożeń zdrowotnych (m.in. tworzenie rezerw leków, urządzeń medycznych i innych zasobów zdrowotnych),
 2. poprawa dostępności leków (m.in. dostępne i niedrogie dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej leki, wyroby medyczne i inne kluczowe zasoby),
 3. wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej (m.in. niwelowanie nierówności w zdrowiu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, poprawa dostępności świadczeń medycznych i efektywności systemów opieki zdrowotnej).

Ile UE przeznaczy na zdrowie w 2023 r.?

Łączny budżet jaki przewidziała Komisja Europejska na program zdrowotny UE w 2023 r. wynosi 735,8 mln EUR. Z tej kwoty, 493 mln EUR przewidziano na realizację działań w zakresie priorytetów wieloletniej strategii departamentu zdrowia i bezpieczeństwo żywności, co obejmuje:

 • Europe’s Beating Cancer Plan – 169 mln EUR
  Unijna sieć krajowych, kompleksowych ośrodków onkologicznych. Wspieranie państw członkowskich w opracowywaniu wytycznych oraz wdrażaniu programów badań przesiewowych w kierunku raka.
 • Odporność UE na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia – 105,1 mln EUR
  Wzmocnienie krajowych systemów nadzoru. Laboratoria referencyjne UE.
 • Europejskie sieci referencyjne (ERN) – 83,4 mln EUR
  Dotacje dla 24 sieci, w tym wsparcie dla działań informatycznych. Jednocześnie Unia planuje wsparcie dla Ukrainy w zakresie referencyjnych sieci dla chorób rzadkich.
 • European Health Data Space – 26 mln EUR
 • Strategia farmaceutyczna dla Europy i wdrażanie ustawodawstwa w zakresie zdrowia – 21,3 mln EUR
  Wdrażanie przepisów unijnych dotyczących zdrowia, takich jak te dotyczące wyrobów medycznych.
 • Światowe inicjatywy w zakresie zdrowia – 21,3 mln EUR
  Wspieranie wiodącej roli w dziedzinie zdrowia na świecie. Programy szczepień. Dostęp do opieki zdrowotnej dla uchodźców i osób przesiedlonych z Ukrainy. Wsparcie pomocowe na Ukrainie. Wyrównywanie nierówności w zakresie chorób nowotworowych.
 • Zdrowie psychiczne – 18,4 mln EUR
  Podejmowanie wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym u pacjentów chorych na raka, wyleczonych i ich opiekunów. Europejski program na rzecz zdrowia psychicznego. Wsparcie działań rządów i organizacji w zakresie poprawy zdrowia psychicznego.
 • Inicjatywy uzupełniające w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe, promocji i profilaktyki zdrowia – 48,5 mln EUR

źródło: Politykazdrowotna.com