Telemonitoring pacjentów z implantami – nowe świadczenie gwarantowane w AOS

 2 minuty

nowe-wytyczne-esc

Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych przewiduje nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który został skierowany do uzgodnień, o czym donosi Politykazdrowotna.com.

Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantami

Jak uzasadnia resort zdrowia, wprowadzenie świadczenia „Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi” ma na celu zapewnienie bezpiecznego, kompleksowego wsparcia dla pacjentów z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję, która umożliwia zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.

Zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwi kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym. To oznacza szybszą, właściwą interwencję medyczną w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Cele nowego świadczenia

Konsekwencjami wprowadzenia nowego świadczenia do koszyka mają być zmniejszenie planowanych wizyt specjalistycznych, zmniejszenie ryzyka hospitalizacji związanej ze zbyt późno zdiagnozowanymi objawami oraz zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Resort szacuje, że w pierwszym roku finansowania nowego świadczenia skorzysta z niego ponad 27,8 tys. pacjentów z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi z 40 placówek medycznych.

Liczba ta ma sukcesywnie rosnąć poprzez włączanie kolejnych pacjentów do programu, zgodnie z szacunkami, będzie to:

  • rok 2 – 39 676 pacjentów,
  • rok 3 – 49 075 pacjentów,
  • rok 4 – 56 019 pacjentów,
  • rok 5 – 60 964 pacjentów,
  • rok 6 – 64 448 pacjentów,
  • rok 7 – 67 538 pacjentów,
  • rok 8 – 70 280 pacjentów,
  • rok 9 – 72 711 pacjentów,
  • rok 10 – 74 868 pacjentów.

Planowane koszty wprowadzenia telemetrycznego nadzoru w 2023 r. wyniosą ok. 105,6 mln zł.

źródło: Politykazdrowotna.com