Szykują się zmiany w systemie szkoleń ciągłych

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Niniejszy projekt został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r.

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposób oraz standardy odbywania ciągłego szkolenia (w tym trybu dokumentowania jego przebiegu) oraz wysokości opłat za ciągłe szkolenie.

Projekt rozporządzenia został przekazany 5 lipca do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag w ciągu 30 dni, nie później jednak niż do 4 sierpnia.

Szczegóły projektu: TUTAJ