Szef resortu zdrowia powołał Krajową Radę do spraw Neurologii

 3 minuty

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Neurologii – donosi serwis Medexpress.pl.

Powołana rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. W jej skład wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
 2. Zastępca przewodniczącego Rady – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
 3. członkowie Rady:
  a) dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
  b) prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  c) dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
  d) dr hab. n. med. Maciej Niewada, adiunkt, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  e) prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
  f) prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Neurologii, Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  g) dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
  h) dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych,
  i) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
  j) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:

 1. opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki nad chorymi z: a) udarem mózgu, b) chorobą Alzheimera, c) chorobą Parkinsona, d) padaczką, e) stwardnieniem rozsianym, f) innymi chorobami neurologicznymi, na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 2. opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych i ich upowszechnianie;
 3. opracowanie kryteriów jakościowych, związanych z diagnostyką i leczeniem neurologicznym;
 4. przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych.

Pełną treść zarządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl