Szczególne uprawnienia dla ciężarnych kobiet w aptekach

 1 minuta

R E K L A M A
518 FP baner

źródło: MZ / Farmacja.pl

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością:

  • ze świadczeń opieki zdrowotnej,
  • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • Uprawnienia te wprowadziła ustawa
  • z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Oznacza to, że:

  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
  • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
  • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.