Szanowni Państwo, Krewniacy!

 1 minuta

krwiodawstwo

Kampania Krewniacy, wraz z partnerem – firmą Polpharma, wspierają wspólnie promocję Honorowego Krwiodawstwa w naszym kraju. Dlatego też postanowiliśmy, aby z każdego opakowania leku Polocard 5 groszy przeznaczać na kampanię Krewniacy, promującą i zachęcającą społeczeństwo do oddawania krwi. Kampania Krewniacy wspiera publiczną służbę krwi, miedzy innymi poprzez bezpłatne użyczanie Centrom Krwiodawstwa nowoczesnego autobusu do poboru krwi im. Jana Pawła II, jeżdżącego po całej Polsce, organizację patronackich zbiórek krwi w ramach Krewniacy CLUB oraz prowadzenie programów: Zorganizuj Zbiórkę Krwi, I Am Krewki, Honorowe Krwinki, Łańcuch Krewniaków, MotoKrewniacy, Karta bezpieczeństwa: I-C-E, Karta: Oświadczenie Woli. Państwa autorytet może skutecznie wpływać na promocję Honorowego Krwiodawstwa pośród Państwa pacjentów. Zapraszamy do włączenia się i współtworzenia kampanii Krewniacy. Prosimy o życzliwość i pomoc w szerzeniu idei honorowego oddawania krwi. Zapraszamy do wielkiej rodziny Krewniaków! Z wyrazami szacunku Krewniacy

źródło: Polpharma