Światowy Dzień Choroby Parkinsona już po raz 4. z Polpharmą

 3 minuty

11 kwietnia 1997 r. EPDA (ang. European Parkinson’s Disease Association), przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. Tego samego roku w maju powstała Grupa Robocza ds. Choroby Parkinsona utworzona przez WHO w Genewie, wspierająca działania EPDA. Przeniosła ona Kartę Praw do Ogólnej Deklaracji opracowanej na VII Światowym Sympozjum Chorych na Parkinsona.

Dlaczego 11 kwietnia?
Tego dnia w 1755 r. urodził się James Parkinson, chirurg i aptekarz, który jako pierwszy opisał chorobę nazwaną później jego nazwiskiem. Był niezwykłą osobą – nie tylko dociekliwym lekarzem, ale też społecznikiem i zapalonym politykiem. Był nawet podejrzany o udział w spisku przeciwko królowi Jerzemu III. Co ciekawe, był także paleontologiem – napisał jedną z pierwszych prac dotyczących skamieniałości pt. „Szczątki organiczne dawnego świata”.*

Dlaczego specjalny dzień?
W 1996 r. Muhammad Ali drżącą ręką zapalił olimpijski płomień. Tak o jego chorobie Parkinsona dowiedział się cały świat. Muhammad Ali był kimś więcej niż bokserem – był ikoną. Jego ostatnią walkę, tę z chorobą Parkinsona, śledziły miliony ludzi na całym świecie. Dzięki temu mówiono więcej o chorobie i problemach z nią związanych. I o to właśnie chodzi w tym dniu – by przypomnieć o chorych i zwrócić uwagę na trudności, z jakimi borykają się na co dzień. Nie zawsze bowiem mają kogoś takiego, jak Muhammad Ali, kto może być ich głosem.

Dlaczego tulipan?
Symbolem Światowego Dnia Choroby Parkinsona jest czerwony tulipan. W 1997 r. Światowa Grupa Robocza Choroby Parkinsona działająca przy WHO wydała rekomendacje, aby symbol ten był używany na całym świecie. Ten właśnie kwiat – czerwony z drobnymi, białymi elementami, został wyhodowany przez holenderskiego hodowcę i nazwany „Tulipan James Parkinson”. To wiosenny kwiat symbolizujący nadzieję na lepsze, kolorowe, pełne życie – takie, o jakie walczą chorzy na Parkinsona.

* https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1327156,James-Parkinson-opisal-plage-starosci
[stan na: 31.05.2021 r.]

***

Warto pamiętać:
Podobnie, jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Polpharma również nie zapomniała o osobach, które zajmują się leczeniem ChP, a także o pacjentach i ich opiekunach. Z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona przeprowadzona została akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca choroby i jej leczenia.
Ponadto opublikowane zostały niezwykle praktyczne materiały (kliknij, aby pobrać):

 

źródło: ZF Polpharma S.A.