Specjalizacja farmaceuty – uregulowano kwestię szkoleń

 2 minuty

szkolenie-specjalizacja

Kwestie związane z uregulowaniem szkolenia specjalizacyjnego dla farmaceuty zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia, który został skierowany do konsultacji – informuje Politykazdrowotna.com.

Szkolenie specjalizacyjne dla farmaceuty

Zgodnie z zapisem projektu rozporządzenia szkolenie specjalizacyjne będzie odbywać się w następujących dziedzinach farmacji:

  • analityka farmaceutyczna,
  • bromatologia,
  • farmacja apteczna,
  • farmacja kliniczna,
  • farmacja przemysłowa,
  • farmacja szpitalna,
  • farmakologia,
  • lek roślinny,
  • radiofarmacja,
  • toksykologia.

Wynagrodzenie za wykonanie czynności kontrolnych

W projekcie określono wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego na 300 zł (za jedną kontrolę). Zawarto w nim także regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez farmaceutę.

Dowód odbycia szkolenia

Osoba zakwalifikowana do szkolenia będzie miała utworzoną w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS), która będzie dowodem odbycia szkolenia. Projekt zawiera także wzór dyplomu specjalisty oraz określa tryb wydawania jego duplikatu lub odpisu.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

źródło: Politykazdrowotna.com