Sejm przyjął nowelę ustawy o Funduszu Medycznym

 2 minuty

nowela-ustawy

W czwartek 1 grudnia br. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw – donosi Politykazdrowotna.com. Przewiduje ona, że ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego finansuje się szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Co przewidują zapisy noweli?

Jedna z przyjętych do noweli poprawek przewiduje, że szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych będą finansowane ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego.

Zapisy noweli ustawy przewidują także dodanie nowej kategorii świadczeń z zakresu diagnostyki genetycznej, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat.

Tylko jedna poprawka Senatu przyjęta przez Sejm

Wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat zostały odrzucone (za wyjątkiem poprawki redakcyjnej, wprowadzającej przecinek), zgodnie z rekomendacją sejmowej Komisji Zdrowia. Tym samym, posłowie nie zgodzili się na objęcie systemem finansowania z Funduszu Medycznego świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich świadczeniobiorców, bez względu na wiek.

Odrzucona została również poprawka przewidują zwiększenia wysokości limitu rocznego środków Funduszu Medycznego przeznaczanych na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 do 5 proc., a nie jak przewiduje ustawa – z 3 do 4 proc.

źródło: Politykazdrowotna.com