Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach pacjentów szpitali psychiatrycznych

 2 minuty

szpital

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, że osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny mają prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również przedstawicielom ustawowym, opiekunom prawnym i faktycznym.

Ochrona praw pacjentów psychiatrycznych

„Ochrona praw pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych to zadanie Rzecznika Praw Pacjenta, które jest realizowane w szczególności przy pomocy rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego” – poinformowano na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

  • Przypomniano również, że rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego podczas wykonywania swoich zadań ma uprawnienia do wstępu do wszystkich związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pomieszczeń szpitala.
  • Ponadto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta bez uzyskania odrębnej zgody pacjenta i do przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu w pomieszczeniach, w których pacjenci przebywają w izolacji.
  • Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego podczas wykonywania swoich zadań ma również uprawnienia do porozumiewania się z pacjentami, z ich przedstawicielami ustawowymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi, na osobności, bez udziału innych osób oraz występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego i do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń.

Dane kontaktowe do rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego. (PAP)

źródło: PAP