Rośnie liczba zachorowań na cholerę

 2 minuty

cholera-who

Dwukrotnie większą niż w 2021 r. liczbę przypadków zachorowania na cholerę zgłoszono do WHO w roku 2022 – informuje Medexpress.pl. Odnotowano je w 44 krajach, podczas gdy w 2021 r. zgłoszenia dotyczyły 35 krajów.

Ogniska choroby

Ognisk nie tylko było więcej, ale były one też większe. Siedem krajów – Afganistan, Kamerun, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Nigeria, Somalia i Syryjska Republika Arabska – zgłosiło ponad 10 tys. potwierdzonych przypadków.

Cholera to ostra infekcja jelitowa, która rozprzestrzenia się poprzez żywność i wodę zanieczyszczoną odchodami zawierającymi bakterię Vibrio cholerae. Jest to ściśle związane z brakiem dostępu do przebadanej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Nie bez znaczenia są też zmiany klimatu. Ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie, susze i cyklony, powodują nowe ogniska choroby i pogarszają statystyki w tych już istniejących.

Trend wzrostowy utrzyma się

Z raportowanych na bieżąco danych za rok 2023 wynika, że trend wzrostowy utrzyma się. Aktywne ogniska choroby zgłaszają już 24 kraje.

Od października 2022 r. w kampaniach reagowania na epidemię cholery, stosowane jest szczepienie jednodawkowe, zamiast dwudawkowego. WHO zaapelowała o przeznaczenie kwoty 160,4 mln dolarów na walkę z cholerą w ramach globalnego strategicznego planu gotowości i reagowania.

źródło: Medexpress.pl