Rezonans magnetyczny piersi świadczeniem gwarantowanym

 2 minuty

rak-piers

W dniu 15 marca br. zaczną obowiązywać przepisy określające warunki wykonywania rezonansu magnetycznego piersi jako świadczenia gwarantowanego – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Przepisy precyzują m.in. kwestie wyposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie dostosowane do wykonywanych badań. Określają także wymagania dla zatrudnionego w pracowni personelu.

Musi to być:

  • lekarz specjalista w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki, rentgenodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
  • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki.

Mammografia – ściśle kontrolowane świadczenie

Badania mammograficzne to jedno z najbardziej kontrolowanych przez NFZ i inne państwowe instytucje świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Każdy realizator Programu Profilaktyki Raka Piersi jest zobowiązany do przejścia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych. Przeprowadza go raz na dwa lata Centralny Ośrodek Koordynujący powołany przez Ministerstwo Zdrowia. Konieczne jest też przejście audytu technicznego prowadzonego przez fizyków medycznych polegającego na pomiarze parametrów pracy aparatów.

Profilaktyka raka piersi

Programem profilaktyki raka piersi objęte są wszystkie Polki między 50. a 69. r.ż. Powinny robić mammografię raz na dwa lata. Niestety objęcie populacji badaniami w naszym kraju jest na poziomie niecałych 35 procent, przy czym w dużych miastach często jest niższe niż w małych miejscowościach. Dla porównania średnia europejska to około 70%, a w Skandynawii nawet 80%.

źródło: Politykazdrowotna.com