Resortowy zespół do końca marca br. przygotuje kryteria programu leczenia niepłodności

 3 minuty

ciaza

Przy Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, którego celem jest opracowanie kryteriów do rządowego programu leczenia niepłodności – poinformował serwis Politykazdrowotna.com.

Zespołu ds. opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności

Mowa o zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Zespól zajmie się opracowaniem kryteriów włączenia pary do programu oraz kryteria wykluczenia pary z programu, uwzględniające w szczególności wiek kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz inne niezbędne warunki, a także kryteria wyboru realizatorów programu.

W zakresie prac zespołu jest także opracowanie medycznych założeń dla przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego, zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu jak i również założenia dla zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Skład Zespołu

 • Przewodnicząca – Pani Dagmara Korbasińska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowym Instytucie Badawczym;
 • prof. dr hab. n. med. Robert Zygmunt Spaczyński – konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 • dr hab. n. med. prof. CMKP Michał Ciebiera – Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, p.o. Kierownika Kliniki II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • dr n. med. Damian Warzecha – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o.;
 • Pani Marta Górna – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”;
 • dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska – Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. n. med. Michał Radwan – Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

źródło: Politykazdrowotna.com