Resort zdrowia wyjaśnia, co zrobić z zapasami leków na COVID-19 z RARS

 1 minuta

leki-covid-rezerwy

Szef resortu zdrowia poinformował, że podmioty lecznicze, które posiadają na stanach magazynowych konkretne produkty lecznicze otrzymane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem do leczenia chorych z COVID-19, mogą je wykorzystywać w innych wskazaniach – donosi „Puls Medycyny”.

Leki przeznaczone do leczenia COVID-19 można stosować do wskazań z ChPL

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dla podmiotów leczniczych posiadających na stanach magazynowych produkty lecznicze pozyskane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu leczenia pacjentów z COVID-19. Minister Zdrowia informuje, że podmioty lecznicze, posiadające na stanach magazynowych, otrzymane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem do leczenia chorych z COVID-19, produkty lecznicze:

  • Enoxaparinum natricum,
  • Baricitinibum,
  • Tocilizumabum,

mogą je wykorzystać w ramach terapii pacjentów we wskazaniach określonych w Charakterystykach Produktu Leczniczego, które nie są objęte finansowaniem ze środków publicznych.

Jednocześnie MZ informuje, że ostateczna decyzja w zakresie zastosowania danego produktu leczniczego w farmakoterapii pacjenta leży po stronie lekarza prowadzącego terapię.

źródło: Puls Medycyny