Resort zdrowia w sprawie wymogów lokalowych apteki

 1 minuta

Do ogłoszenia skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki – donosi Samorząd Aptekarski.

Pełną treść projektowanego rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl