Resort zdrowia przedłuża pilotaż programu leczenia dzieci uzależnionych od komputera

 2 minuty

dzieci-uzleznione-komputer-pilotaz-program-mz

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – informuje serwis Medexpress.pl.

Pilotaż programu MZ

W celu umożliwienia kontynuowania realizowanych w ramach programu pilotażowego świadczeń do czasu opracowania sposobu organizacji opieki nad pacjentami problemowo korzystającymi z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin oraz przygotowania docelowych rozwiązań w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2253, z poźn. zm.) polegająca na wydłużeniu czasu realizacji programu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2024 r.

Rekomendowane rozwiązanie

W projekcie rozporządzenia dokonano zmiany § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin przez wydłużenie o rok programu pilotażowego, w konsekwencji czego okres realizacji programu pilotażowego będzie trwał do dnia 30 czerwca 2024 r.

źródło: Medexpress.pl