Resort zdrowia powołuje zespół ds. leków recepturowych

 3 minuty

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe – poinformował serwis Medexpress.pl.

Skład powołanego zespołu

1) Przewodniczący – Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,

b) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji przemysłowej,

c) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

d) Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

e) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

f) Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki,

g) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,

h) czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

i) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

j) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

l) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

m) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,

o) przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,

p) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, q) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,

r) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,

s) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

t) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

u) przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia,

v) przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,

w) przedstawiciel pracodawców aptecznych,

x) przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie,

y) przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie,

z) przedstawiciel Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,

za) przedstawiciel środowiska producentów surowców farmaceutycznych stosowanych w recepturze aptecznej, zb) przedstawiciel uczelni medycznych

Zadania zespołu

  • opracowanie rozwiązań mających na celu uproszczenie zasad preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i leki recepturowe;
  • opracowanie wytycznych w zakresie funkcjonowania receptury aptecznej oraz jej finansowania;
  • wypracowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania narzędzi systemowych ułatwiających preskrypcję i realizację recept przez osoby uprawnione;
  • opracowanie podstaw systemu monitorującego i kontrolującego nadmierną preskrypcję oraz konsumpcję leków;
  • stworzenie listy proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących receptury i leków recepturowych.

źródło: Medexpress.pl