Resort zdrowia o majowej liście refundacyjnej

 2 minuty

farmaceuci w aptece

źródło: Rynekaptek.pl

Według resortu zdrowia refundacją objęto m.in. preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy oraz w leczeniu różnych postaci białaczki, a także preparat zastępujący mleko, stosowany w żywieniu niemowląt i małych dzieci. Od 1 maja br. pacjenci mają zapewniony dostęp do kolejnego rodzaju insuliny. Na listę leków refundowanych wraca preparat podawany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Preparat zastępujący mleko refundowany będzie w postępowaniu dietetycznym u dzieci powyżej roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Do nowego obwieszczenia dodano 54 produktów, w tym 30 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej, 7 – w ramach katalogu chemioterapii, 8 – w ramach programów lekowych oraz 8 wyrobów medycznych i 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej. Podwyższenie urzędowych cen zbytu (od 43,20 zł do 86,18 zł) nastąpiło w przypadku dwóch produktów leczniczych. Dla 271 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1 gr do 5406,75 zł.