Resort zdrowia apeluje w sprawie ZSMOPL

 2 minuty

apteka

źródło: Nia.org.pl / Farmacja.pl

“W celu rozłożenia procesu zakładania kont w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) i uniknięcia spiętrzenia aktywności w tym zakresie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie obowiązku raportowania do systemu, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedstawicieli aptek, aptek szpitalnych, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnych o konieczności zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi” – czytamy w liście Marcina Czecha do Naczelnej Izby Aptekarskiej, o czym donosi serwis Farmacja.pl.

Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia przypomina, że w celu przekazania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek, musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu.

Szczegółowy opis procesu zakładania kont ZSMOPL znajduje się w instrukcji podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym, na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.