MZ: 564 mln zł na leki dla seniorów w 2017 r.

 1 minuta

mężczyzna senior siega po leki na polke

R E K L A M A
518 FP baner

źródło: Rynekaptek.pl / Money.pl

W 2018 r. planowana kwota wydatków na program „Leki 75+” sięgnie 643,3 mln zł, w kolejnym wzrośnie do 733,4 mln zł, zaś w 2020 r. wyniesie 836 mln zł. Planowane wydatki w 2021 r. to 953,1 mln zł, w kolejnym 1 010,3 mln zł, w 2023  to 1 070,9 mln zł, w 2024 – 1 135,1  mln zł oraz 1 203,2 mln zł w 2025 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wykaz  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został poszerzony m.in. o wszystkie preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Głowala wyjaśniła, że przewiduje się systematyczną modyfikację kształtu wykazu leków refundowanych, w tym wykazu bezpłatnych leków dla seniorów.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Dotacja jest przekazywana przez ministra zdrowia prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.