Resort sprawiedliwości reguluje uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

 2 minuty

źródło: Rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, zaproponowane zmiany wynikają z konieczności usystematyzowania przepisów dotyczących zasad wprowadzenia kontroli działalności gospodarczej z zakresu wytwarzania i dystrybucji leków, w tym uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Jednocześnie w związku ze skutecznym przeciwdziałaniem funkcjonującemu w kraju procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych leków, istnieje potrzeba zmiany zapisów ustawy w szczególności w zakresie penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji leków i ich skupu z rynku detalicznego w celu ich dalszej sprzedaży i wywozu za granicę.

Zgodnie z projektem, objęte kontrolą zostaną czynności związane ze sprawowanym nadzorem nad wytwarzaniem i importem leków, w tym obrotem hurtowym i detalicznym. Kontrolą zostaną też objęte czynności podejmowane przez prezesa URPL w zakresie monitorowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków.

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia, że projektowane przepisy wprowadzają ponadto odpowiedzialność karną za zachowania powiązane z nakazami i zakazami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne co, mając na względzie reglamentowany charakter obrotu lekami, wydaje się szczególnie istotne.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu.

Szczegóły projektu znajdą Państwo TUTAJ.