Recepty i skierowania od pielęgniarek i położnych – nowe uprawnienia

 4 minuty

recepta-od-pielegniarki

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne – poinformował Medexpress.pl.

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540, z późn. zm.), wprowadzono możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK).

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić, pacjentom korzystających ze świadczeń z zakresu profilaktyki ChUK, skierowanie na badania diagnostyczne tj.: stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu; triglicerydów i poziomu glukozy.

Nowe brzmienie rozporządzenia

Natomiast zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2018 r. poz. 299), pielęgniarka nie posiada uprawnienia do wystawienia skierowania na ww. badania. Wobec czego istnieje potrzeba dokonania uspójnienia ostatniego z przywołanych rozporządzeń do obowiązującego stanu prawnego.

Cel projektowanej regulacji

  • Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogły realizować świadczenia profilaktyczne w ramach programu profilaktyki ChUK. Natomiast świadczeniobiorcy będą mogli uzyskać od pielęgniarki lub położnej POZ zlecenie na badania biochemiczne krwi: stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów. Równocześnie w grupie badań mikrobiologicznych dodano badanie diagnostyczne – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek. Wprowadzona zmiana umożliwi pielęgniarkom i położnym wystawianie skierowania na wykonanie testów antygenowych służących do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2, co przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń diagnostycznych.
  • Pielęgniarki i położne będą mogły samodzielnie ordynować substancje czynne z grupy leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych oraz z grupy leków stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, wystawiać recepty i zlecenia na cewniki urologiczne niepowlekane, opatrunki z grupy opatrunków hydrożelowych oraz hydrożelowych złożonych (opatrunki wydawane w aptece na receptę).
  • Ponadto wykaz wyrobów medycznych do ordynowania i zlecania przez pielęgniarki i położne został uzupełniony o paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz igły do insulin.
  • Projektowane przepisy umożliwią zwiększenie dostępności świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej, a także poprawa statusu zawodowego pielęgniarek i położnych potwierdzonego uzyskaniem szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych, jako potwierdzenie poziomu wykształcenia, zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Pełną treść projektu rozporządzenia w tej sprawie znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl