Receptura apteczna: jest projekt nowego wykazu limitów cen surowców farmaceutycznych

 2 minuty

kwas-mlekowy-receptura

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił 29 maja br. projekt wykazu limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego. Wykaz będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. – poinformował Pulsmedycyny.pl.

Konsultacje projektu wykazu są podzielone na dwa etapy:

  1. Prekonsultacje projektu wykazu do 31 maja 2024 roku (do godziny 14.00).
  2. 31 maja 2024 roku Fundusz opublikuje wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.

Dodatkowe uwagi do wykazu (po publikacji) będzie można zgłaszać do 6 czerwca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone i ewentualna zmiana wykazu zostanie opublikowana 7 czerwca 2024 roku.

Wykaz projektowanych limitów cen surowców farmaceutycznych jest dostępny na stronie NFZ.

Uwagi można zgłaszać na adres: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

Na podstawie których danych powstał wykaz limitów cen surowców farmaceutycznych?

Jak informuje NFZ, dane ujęte w projekcie wykazu zostały opracowane na podstawie cen sprawozdanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 r. Jeśli na dzień ustalenia wykazu Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował informacjami o cenach niektórych zarejestrowanych surowców farmaceutycznych, ponieważ w badanym okresie nie były one używane i sprawozdawane do NFZ, nie wyznacza się dla nich limitu.

Oznacza to, że surowce spoza opublikowanej listy finansowane są w wysokości odpowiadającej cenie ich nabycia przez aptekę. Limit dla tych surowców zostanie wyznaczony w następnym wykazie.

***

Czytaj także:

RAPORT: Receptura apteczna w dobie zmian prawnych

źródło: Pulsmedycyny.pl