Raport CeZ: Postęp cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia

 2 minuty

Centrum e-Zdrowia opublikowało wyniki raportu dotyczącego stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą – informuje serwis Medexpress.pl.

Badanie ankietowe miało na celu uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej stopnia przygotowania placówek medycznych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w ustawie z dani 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Obejmowało 5060 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych ankiet. Spośród ankietowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą 83,52% jako główny rodzaj działalności wskazało ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 10% stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale), 6,56% stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Pytania dotyczyły takich zagadnień, jak dostęp do komputera, używane oprogramowanie czy planowane inwestycje. Z raportu wynika m.in. że 95,97% placówek ma zapewniony dostęp do sieci komputerowej, a w zdecydowanej większości, bo 90,16% pracowników medycznych posiada dostęp do komputera. 66% wszystkich podmiotów leczniczych deklaruje posiadanie rozwiązania IT pozwalającego na prowadzenie elektronicznej dokumentacji.

Andrzej Cisło, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, opublikował swoją analizę raportu CeZ. Zauważa, że raport był przeprowadzony na małej ilości ankiet, a w dużej mierze są to te same podmioty, które wypełniany tę ankietę w czasie poprzedniego badania. Zauważył progres w postępie cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia, jednakże dostrzega ciągłą potrzebę rozwoju i szybszego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

„Biorąc jednak całość pod uwagę, rysuje się obraz początków cyfryzacji opieki zdrowotnej, a nie jej rozwiniętego stanu” – napisał w swoim oświadczeniu Andrzej Cisło.

źródło: Medexpress.pl