Psychoterapia – powstanie nowa specjalizacja

 2 minuty

seniorka chora lezy w lozku

Opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z nim ma powstać nowa dziedzina specjalizacji – psychoterapia – informuje serwis Medexpress.pl.

Specjalizacja ma zwiększyć dostępność psychoterapii

„Połączenie psychoterapii z farmakoterapią lub metodami biologicznymi to optymalna forma leczenia zaburzeń psychicznych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Psychoterapia odgrywa również znaczącą rolę w profilaktyce chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych. Wprowadzenie specjalizacji z psychoterapii zwiększy dostępność psychoterapii, szczególnie w ramach leczenia środowiskowego realizowanego w ramach centrum zdrowia psychicznego i pozostałych podmiotów świadczących opiekę psychiatryczną” – czytamy w Ocenie Skutków Realizacji.

Szczególna relacja z pacjentem

Osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii mają być przygotowane do prowadzenia psychoterapii poprzez nawiązywanie szczególnej relacji z pacjentem. Celem prowadzonej przez specjalistę psychoterapii jest usunięcie zaburzeń psychicznych przez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. Pacjent uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji.

źródło: Medexpress.pl