Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przekazany do konsultacji

 2 minuty

farmaceuci w aptece czytają ulotki leków

źródło: Politykazdrowotna.com

Jak donosi serwis Politykazdrowotna.com, przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia projekt jest realizacją m.in. postulatów, jakie zawarto w rządowym dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018-2020”. W dokumencie kompleksowo dookreślono zasady funkcjonowania zawodu farmaceuty. Co więcej, wprowadza on szereg uprawnień, które dotychczas nie były formalnie spisane w obowiązujących aktach prawnych.

Dokument wprowadza możliwość prowadzenia przez farmaceutów prowadzenia konsultacji farmaceutycznych. Ich celem będzie umocowanie farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jako ekspertów od stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zgodnie z intencją legislatora farmaceuci mają aktywnie i w sposób ciągły uczestniczy w procesie leczenia pacjentów. Zdaniem resortu zdrowia rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii, a także ograniczy przyjmowanie przez pacjentów produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia.

Farmaceuci będą również uprawnieni do prowadzenia przeglądów lekowych. Celem tej usługi będzie wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi przyjmowanymi produktami. Nowością będzie umożliwienie farmaceutom wykonywania prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią.

Projekt ustawy nie wskazuje natomiast na wprowadzenie odpłatnej opieki farmaceutycznej. Resort zastrzega jednak, że pozostawia sobie furtkę do ewentualnego wprowadzenia kolejnych regulacji, które umożliwiłyby prowadzenie opieki farmaceutycznej finansowanej z budżetu państwa.

Pełną treść projektu ustawy o zawodzie farmaceuty znajdą Państwo TUTAJ.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.