Prezydent wręczył nominacje profesorskie

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Akty nominacyjne otrzymali: w dziedzinie nauk medycznych – Dorota Pach, a w dziedzinie nauk farmaceutycznych – Halina Ekiert i Jolanta Obniska. Obie uczone pracują na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.