Prezes NRA apeluje do MZ w sprawie projektu rozporządzenia

 2 minuty

gus-apteki-dane

Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej zwróciła się z prośbą do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o niepodpisywanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Chodzi m.in. o przepis dotyczący obowiązku prowadzenia systemu całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki.

Monitorowanie temperatury i wilgotności w aptece – apel NRA do MZ

„W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia MZ 1216), w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej wnoszę o podjęcie działań, które uniemożliwią wejście w życie kontrowersyjnych oraz merytorycznie nieuzasadnionych przepisów, które spotykają się ze stanowczym sprzeciwem farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki, to jest o niepodpisywanie ww. aktu przez Pana Ministra lub dokonanie zmian w zakresie wskazanym poniżej” – czytamy w liście Prezes NRA do szefa resortu zdrowia.

NRA: Przepis o obowiązku powinien zostać usunięty z projektu

„Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że & 2 ust. 2 procedowanego aktu prawnego zawiera przepis, który w zakresie dotyczącym obowiązku prowadzenia systemu całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki powinien zostać usunięty.

Naczelna Rada Aptekarska ponownie informuje, że wymiana wzorcowanych termo-higrometrów w pomieszczeniach na takie, które zapisują temperaturę i wilgotność całodobowo jest zbędna, ponieważ w pomieszczeniach nie występują nagłe i niespodziewane skoki temperatur.”

Pełną treść korespondencji znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl