Poziom refundacji za leki powinien być ustalony w aptece? Resort zdrowia precyzuje

 3 minuty

przeglady-lekowe-pilotaz

Obowiązujące regulacje prawne nie dają farmaceutom uprawnień do ustalania przysługującego poziomu odpłatności za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne – podkreśla Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski w odpowiedzi na petycję nt. ustalenia w aptece prawa do refundacji leku na podstawie przedstawionej przez pacjenta dokumentacji medycznej – donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

Odpowiedź MZ na petycję dotyczącą refundacji

Pod koniec lipca br. do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu wpłynęła petycja, w której autor domagał się w aptece prawa do refundacji leku na podstawie przedstawionej przez pacjenta dokumentacji medycznej:

„Pacjent ma prawo do refundacji danego leku, który został wypisany na 100%, jeśli udowodni w aptece rozpoznanie w zdarzeniu medycznym lub na podstawie historii choroby lub kart informacyjnych ale także inne leki na dane schorzenie, któremu pacjentowi wcześniej wypisano lek z refundacją”.

We wrześniu odpowiedzi na petycję udzielił Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski. Jak wytłumaczył, jedynymi podmiotami systemu opieki zdrowotnej, które mają prawo do określania stanu klinicznego pacjenta, wyboru optymalnej terapii i zalecania leczenia, w tym wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, są lekarze i lekarze dentyści.

„Tym samym lekarz jako jedyna osoba posiadająca wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, czy to na podstawie dokumentu historii choroby, czy aktualnych wyników badań, może zweryfikować, czy pacjent spełnia kryteria refundacji danego leku wskazane w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” – czytamy w odpowiedzi wiceministra.

Farmaceuci nie mają uprawnień do ustalania poziomu odpłatności leków

Dlatego to na lekarzach spoczywa obowiązek naniesienia właściwego poziomu odpłatności wyznaczającego zakres redukcji kosztów nabywanego przez pacjenta produktu.

„Jeśli pacjent, w ocenie lekarza, spełnia wskazane kryteria zawarte w obwieszczeniu lub w przypadku leków refundowanych w kategorii we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji w dokumencie Charakterystyki Produktu Leczniczego, to wystawia receptę na lek refundowany z uwzględnieniem dedykowanego mu poziomu odpłatności. Jeśli lek będzie stosowany u pacjenta poza zakresem wskazań objętych refundacją, które zdefiniowane są w przedmiotowym obwieszczeniu, lekarz wystawia receptę pełnopłatną” – odpowiada Miłkowski.

Zatem, jak podsumowuje wiceminister, obowiązujące regulacje prawne nie dają farmaceutom uprawnień do wydawania decyzji w zakresie rozpoznawania chorób, wyboru metod leczenia, a tym samym ustalania przysługującego poziomu odpłatności za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

źródło: Pulsmedycyny.pl