Powstanie europejska przestrzeń danych zdrowia – umożliwi dostęp do dokumentacji medycznej w całej UE

 2 minuty

ue-zdrowie

Negocjatorzy PE i państw członkowskich porozumieli się w sprawie utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – donosi serwis Politykazdrowotna.com. Zgodnie z nowymi przepisami obywatele będą mieli natychmiastowy i łatwy dostęp do swoich cyfrowych danych dotyczących zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE.

Łatwy dostęp do cyfrowych danych nt. zdrowia

Porozumienie osiągnięte przez PE i Radę ustanawia jasne zasady wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów lepszego świadczenia opieki zdrowotnej, badań naukowych, innowacji i kształtowania polityki. Nowe przepisy wykorzystają potencjał, jaki daje bezpieczna i pewna wymiana, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi standardami ochrony danych w UE.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele będą mieli natychmiastowy i łatwy dostęp do swoich cyfrowych danych dotyczących zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE. Pracownicy służby zdrowia będą mieli dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, gdy jest ona wymagana do leczenia w innym państwie członkowskim, w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Europejska przestrzeń danych stworzy również solidne ramy prawne dotyczące ponownego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji i zdrowia publicznego. Dane te pomogą opracowywać metody leczenia ratujące życie i spersonalizowane leki, ale także poprawić gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej, przy zachowaniu ścisłych warunków bezpieczeństwa danych i dostępu do nich oraz z poszanowaniem praw podstawowych.

Porozumienie musi jeszcze formalnie zostać przyjęte przez Radę oraz na sesji plenarnej PE.

źródło: Politykazdrowotna.com