Powstanie e-rejestr dawców krwi

 2 minuty

źródło: Rynekaptek.pl

Celem zmian w ustawie o publicznej służbie krwi jest przede wszystkim dostoso- wanie polskiego prawa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań kilku dyrektyw Unii Europejskiej (2002/98/WE; 2004/33/WE; 2005/61/WE; 2005/62/WE).

W myśl noweli wszystkie jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą miały obowiązek wprowadzenia systemu jakości. Zagwarantuje on bezpieczeństwo odbiorcom i dawcom krwi, a także osobom biorącym udział w procesie pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi i jej składników. Aby uzyskać (lub utrzymać) akredytację każda jednostka będzie musiała wykazać, że wdrożyła, utrzymuje i stale doskonali system jakości. Na ów system składają się systemy zarządzania jakością i zapewnienia jakości. Ich celem jest zagwarantowanie, że w jednostce jasno został określony zakres odpowiedzialności za opracowanie i utrzymanie systemu oraz że cały proces pobierania krwi znajduje się pod ścisłą kontrolą, a każdy etap jest opisany w określonej procedurze i jest możliwy do zweryfikowania.