Powołano nowy ministerialny zespół – zajmie się wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej

 4 minuty

profilaktyka-40-plus

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej – informuje serwis Medexpress.pl.

Skład zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej

1) Przewodniczący – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu;
2) Zastępca przewodniczącego – Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) Agnieszka Beniuk-Patoła – zastępca dyrektora w Departamencie Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
b) Bartłomiej Trzmiel – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
c) Anna Leśniewska – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
d) Paweł Masiarz – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
e) Daniel Rutkowski – zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
f) Filip Urbański – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Narodowym Funduszu Zdrowia,
g) Witold Modzelewski – zastępca dyrektora do spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Andrzej Sarnowski – dyrektor Pionu (DIII), zastępca dyrektora ds. rozwoju SIM i wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,
i) Justyna Pancerow – dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum e-Zdrowia,
j) Dominik Dziurda – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
k) Joanna Syta – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
l) Magdalena Czopowicz – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
m) Aleksandra Sztuder – pełnomocnik dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu ds. Sieci Kompleksowej Opieki Onkologicznej,
n) Bartosz Maleszczuk – przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Zadania zespołu

1) opracowanie modelu finansowania świadczeń opieki onkologicznej realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w dwóch wariantach:
a) I wariant – dla podmiotów, które wejdą do Krajowej Sieci Onkologicznej, zwanej dalej „KSO”, do pierwszej kwalifikacji na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej w KSO,
b) II wariant – dla podmiotów zakwalifikowanych na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej w KSO – do dnia 31 stycznia 2023 r.;
2) wskazanie mierników i wskaźników oceny jakości opieki onkologicznej oraz ustalenie harmonogramu ich wprowadzania do systemu informatycznego KSO – do dnia 31 stycznia 2023 r.;
3) standaryzacja danych sprawozdawczych i rozliczeniowych dotyczących opieki onkologicznej w KSO, które będą gromadzone w systemie informatycznym KSO – do dnia 31 stycznia 2023 r.;
4) przedefiniowanie oraz aktualizacja produktów rozliczeniowych dedykowanych szybkiej diagnostyce i terapii onkologicznej – do dnia 31 marca 2023 r.;
5) opracowanie zmian w obszarze reguł weryfikacji i walidacji świadczeń opieki onkologicznej – do dnia 31 marca 2023 r.;
6) określenie zasad rozliczania świadczeń opieki onkologicznej z wykorzystaniem współczynnika korygującego za osiągnięcie określonej wartości wskaźników oceny opieki onkologicznej– do dnia 31 stycznia 2023 r.;
7) analiza założeń wdrożeniowych dotyczących systemu informatycznego KSO opracowanych przez Centrum e-Zdrowia – do dnia 28 lutego 2023 r.;
8) opracowanie harmonogramu integracji systemów rozliczeniowych Narodowego Funduszu Zdrowia z systemem informatycznym KSO – do dnia 31 maja 2023 r.;
9) opracowanie modelu przepływu informacji w ramach KSO – do dnia 31 maja 2023 r.;
10) opracowanie założeń procesu koordynacji opieki onkologicznej w KSO z uwzględnieniem zapewnienia spójności w zakresie sprawozdawczości i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do dnia 30 czerwca 2023 r.;
11) opracowanie zmian w zakresie pakietu onkologicznego, w tym zasad funkcjonowania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) – do dnia 30 czerwca 2023 r.; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 5

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl