Pół dekady innowacji z PLMVS

 2 minuty

kowal-plmvs

Polski informatyczny system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych (PLMVS) w 2024 r. świętuje pięć lat istnienia, które zmieniły podejście do bezpieczeństwa leków w Polsce.

Integracja i wdrożenie

Kluczowym momentem dla PLMVS był rok 2019, kiedy zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 zwane Dyrektywą Antyfałszywkową. Zobowiązało ono polski system do pełnej współpracy z pozostałymi europejskimi systemami utworzonymi w pozostałych krajach. Od tego momentu PLMVS stał się integralną częścią europejskiej sieci systemów weryfikujących leki.

PLMVS w liczbach

Potencjał systemu PLMVS wyraża się imponującymi liczbami:

  • 4,2 miliarda załadowanych opakowań leków;
  • 2,7 miliarda zweryfikowanych leków;
  • ponad 8 miliardów skanowań;
  • ponad 16 tysięcy indywidualnie podłączonych użytkowników.

Aktualne cele i przyszłość systemu

Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Przewodniczący Rady Fundacji KOWAL, zwraca uwagę na istotną rolę, jaką PLMVS odegrał w eliminowaniu ryzyka związanego z podrabianymi lekami. Podkreśla, że zapewnienie dostępu do bezpiecznych terapii dla polskich pacjentów było głównym celem wprowadzenia systemu.

Obecnie działania Fundacji KOWAL koncentrują się na edukacji użytkowników oraz na ciągłym ulepszaniu systemu PLMVS. Jest to kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i skuteczności w zakresie weryfikacji leków. Nowym rozwiązaniem zaproponowanym przez Fundację Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków jest narzędzie webowe NAMS – aplikacja, która pozwala w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać alertami, służy również jako baza informacji i platforma komunikacyjna przy rozwiązywaniu alertów.