Podano datę końca stanu epidemicznego

 2 minuty

przyczyny zgonów-gus-dane

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – informuje serwis Medexpress.pl.

Koniec stanu epidemicznego – podstawa prawna

Odwołanie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r., w którym GIS wnioskuje o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie. Mając na uwadze powyższy wniosek za zasadne uznaje się odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.

Od kiedy?

Projektowane rozporządzenie zakłada odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego z dniem 16 maja 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). Zgodnie z projektem odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma nastąpić z dniem 1 lipca 2023 r.

źródło: Medexpress.pl